Wymagania dotyczące abstraktu:

Streszczenie PTF – 1 strona

Język– angielski
Czcionka – Times New Roman
Tytuł – 14 pt
Afiliacja – 10 pt
Tekst –12 pt  – odstępy między wierszami – 1,5 
Wyrównanie– do lewej

Pobierz przykładowy abstrakt:

Przykładowy abstrakt

Formularz przesyłania abstraktu: