Zakład Botaniki Instytut Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakład Botaniki Instytut Biologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Świętokrzyska 15A, 25-406 Kielce

e-mail: fykolog2019@ujk.edu.pl

tel: (+48) 41 349 63 47

Kontakt z organizatorami