Wycieczki i atrakcje w okolicy Sandomierza

Sandomierz i okolice oferują szereg atrakcji turystycznych. Zachęcamy wszystkich uczestników konferencji do zwiedzania Ziemi Sandomierskiej.

 

Krzemionki Opatowskie

Krzemionki Opatowskie(50 km od Sandomierza) – kompleks prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego należy do największych obiektów tego typu w Europie. Jego wyjątkowe znaczenie wynika z doskonale zachowanego krajobrazu nakopalnianego oraz architektury podziemi. Kopalnie te zostały odkryte w 1922 r. przez geologa Jana Samsonowicza. Kopalnie pochodzą z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu (ok. 3900-1600 l. p.n.e.). Wytwarzane przez górników siekiery cieszyły się dużą popularnością i rozprowadzano je w promieniu aż do 660 km od kopalń. Ilość kopalń oblicza się na ponad 4000, a ich głębokość wynosi od 2 do 9 m. Rozmieszczone są na obszarze 78,5 ha. Łącząc kilka kopalń, utworzono Podziemną Trasę Turystyczną, której długość wynosi około 400 m.

Kościół w Koprzywnicy

Kościół w Koprzywnicy (16 km od Sandomierza) – pocysterski kościół z XIII w. pw. św. Floriana, budowany w latach 1207-1240 z późnobarokową fasadą i cennymi polichromiami. Wnętrze kościoła zachowało swój pierwotny, romański, “cysterski” układ i charakter. Przylegające do kościoła wschodnie skrzydło dawnego klasztoru cystersów pochodzi z XII wieku. W koprzywnickim klasztorze znajduję się przepiękny romański kapitularz, sień i karcer.

Podziemna trasa turystyczna

Podziemna Trasa Turystyczna to udostępniona do zwiedzania część kilkukondygnacyjnych komór i chodników znajdujących się pod Starym Miastem. Ich powstaniu sprzyjała zalegająca na tym terenie gruba warstwa lessu. Drążone korytarze pełniły w minionych wiekach rolę składów kupieckich, w których przechowywano głównie wino, sól i śledzie. Służyły także jako schronienie w niebezpiecznych sytuacjach. Zapotrzebowanie na podziemne magazyny było ogromne, co spowodowało, że osiągały one nawet 15 metrów głębokości. Po kilku wiekach, kiedy pozycja Sandomierza nie była już tak strategiczna, lochy odeszły w zapomnienie. Nieużywane i niezabezpieczone stały się przyczyną katastrof budowlanych. Na ratunek Starego Miasta pośpieszyli naukowcy z Akadami Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Po zrealizowaniu specjalnego programu odzyskano obszar prawdziwego, kilkukondygnacyjnego labiryntu piwnic oraz korytarzy. Część wyrobisk musiała zostać zlikwidowana ze względów konstrukcyjnych. Z pozostałych odcinków utworzono Podziemną Trasę Turystyczną. Jej długość wynosi obecnie 470 m. Najgłębsze wyrobiska znajdują się na głębokości 12 m. Każda z piwniczek/komór ma swoją nazwę, która stanowi nawiązanie do historii Sandomierza. Drążone przez wieki liczne korytarze oraz komory związane są z wieloma sandomierskimi tajemnicami i legendami. Najsłynniejsza z nich opowiada o sandomierskiej bohaterce Halinie Krępiance, która kosztem własnego życia uratowała miasto przed oblegającymi je Tatarami. Szczegółów legendy można wysłuchać podczas zwiedzania lochów.

Kościół w Koprzywnicy

Kościół w Koprzywnicy (16 km od Sandomierza) – pocysterski kościół z XIII w. pw. św. Floriana, budowany w latach 1207-1240 z późnobarokową fasadą i cennymi polichromiami. Wnętrze kościoła zachowało swój pierwotny, romański, “cysterski” układ i charakter. Przylegające do kościoła wschodnie skrzydło dawnego klasztoru cystersów pochodzi z XII wieku. W koprzywnickim klasztorze znajduję się przepiękny romański kapitularz, sień i karcer.

Zamek w Baranowie Sandomierskim

Zamek w Baranowie Sandomierskim (30km od Sandomierza) – wzniesiony pod koniec XVI wieku, w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego. Wspaniałą architekturę Zamku ukształtowaną na wzór królewskiego Wawelu “Mały Wawel” zawdzięczamy najprawdopodobniej włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi Santi Gucci’emu. Wzniesiony przez ród Leszczyńskich, niepowtarzalny Zamek w Baranowie Sandomierskim, jest budowlą trzykondygnacyjną. Obiekt założony jest na planie prostokąta, z czterema okrągłymi basztami w narożach oraz prostokątną wieżą pośrodku ściany frontowej. Trzy trakty mieszkalne: od północy, wschodu i zachodu, zamknięte ścianą parawanową od południa, obejmują wewnętrzny dziedziniec otoczony pięknymi dwukondygnacyjnymi krużgankami. Wnętrza Zamku dekorowane są przez Jana Chrzciciela Falconiego oraz Tylmana z Gameren.

Pałac w Kurozwękach

Pałac w Kurozwękach(57 km od Sandomierza) – pochodzi z XIV-XX w. Jest to dawna warownia założona na sztucznym nasypie na terenie zalewowym rzeki Czarnej w XIV w. Z najstarszej fazy zachował się owal obwodu warownego wraz z dawną bramą wjazdową i przymurowanymi wewnątrz obwodu pomieszczeniami. Pierwotnie gotycki, rozbudowany i umocniony w XV wieku, a w XVII przebudowany w stylu renesansowym przez Lanckorońskich. Następnie w XVIII wieku przez Sołtyków na barokowy pałac. Później przebudowany jeszcze raz, w stylu klasycystycznym. W zachowanych budynkach widoczne jest nakładanie się stylów architektonicznych. Dodatkową atrakcją turystyczną jest możliwość zobaczenia jedynej w Polsce hodowli bizonów amerykańskich. Ciekawostką jest również labirynt w polu kukurydzy, którego całkowita długość ścieżek wynosi 4 km 307 m i 44 cm. Kształt labiryntu zmienia się co rok. Zespół Pałacowy na stałe współpracuje ze Stadniną Koni Kurozwęki. W sezonie wiosenno-letnim na potrzeby turystów odwiedzających pałac część koni jest udostępniona w pobliżu pałacu. Można więc na miejscu skorzystać z uroków konnej jazdy, wybrać się na przejażdżkę bryczką po okolicy, jak również rozpocząć naukę jeździectwa. Poza tym w Kurozwękach można obejrzeć strusie, wielbłąda i szkodzie byki.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (40 km od Sandomierza) – budowany w latach 1627-1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego, nigdy w pełni nie został ukończony. Jest to obszerny pałac w stylu włoskim. Zamek został ograbiony w czasie potopu przez Szwedów. Zamieszkany do roku 1770, kiedy to został zniszczony przez wojska rosyjskie w czasie obrony wojsk konfederacji barskiej. Obecnie zamek ma status trwałej ruiny. W dawnej klasyfikacji zabytków był zaliczony do klasy zerowej.

Góry Pieprzowe

Góry Pieprzowe – jest to najstarszy górotwór widoczny na ziemiach Polski, zbudowany przez łupki środkowo-kambryjskie, które są widoczne jako wychodnia pokryta utworami czwartorzędowymi. Wiek ich obliczany jest na około 500 milionów lat. Na terenie Gór Pieprzowych znajduje się 18-hektarowy rezerwat przyrody z dwunastoma gatunkami dzikiej róży, stanowiący unikalne w skali europejskiej naturalne rosarium. Teren rezerwatu posiada urozmaiconą rzeźbę, jest silnie pofałdowany i porozcinany licznymi wąwozami. Swoją nazwę Góry zawdzięczają odsłonięciom szaroczarnych i ciemnopopielatych łupków ilastych przypominających kolorem pieprz. Najwyższe wzniesienie znajduje się na wysokości 201 m n.p.m.

Góry Pieprzowe

Wąwóz Królowej Jadwigi

Wąwóz Królowej Jadwigi – Położony w południowo -zachodniej części miasta. Początek wąwozu znajduję się w pobliżu kościoła św.Pawła na Wzgórzu Świętopawelskim. Jest to rozległy wąwóz lessowy, powstał w wyniku erozji wodnej. Jego długość wynosi około 500 metrów. Maksymalna wysokość u jego wylotu wynosi ponad 10m  i tam ściany wąwozu są najbardziej strome. Zbocza wąwozu porastają drzewa liściaste.

Wąwóz Królowej Jadwigi

Kościół św. Michała i dawny klasztor Benedyktynek

Kościół św. Michała i dawny klasztor Benedyktynek – zbudowany na przełomie XVII i XVII wieku. Zespół pobenedyktyński jest znakomitym przykładem sztuki barokowej architektury klasztornej w Polsce. Od 1903 roku mieści się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne. Kamienne portale i szczyty zwieńczone posągami tworzą bogatą architekturę budowli.

Kościół św. Michała i dawny klasztor Benedyktynek

Kościół św. Józefa

Kościół św. Józefa – zespół dawnego klasztoru Reformatów zbudowany w XVII wieku. Jest to najmłodszy zabytek Sandomierza. Do osobliwości kościoła należą zmumifikowane zwłoki Teresy Morsztynówny, spoczywające w oszklonej trumnie w podziemiach kościoła.

Kościół św. Józefa

Brama Opatowska

Brama Opatowska – fragment dawnych murów obronnych, jedna z czterech ocalałych bram wjazdowych do miasta. Ufundowana w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Ma 33 metry wysokości. Na jej szczycie znajduje się taras widokowy.

Brama Opatowska

Kościół św. Ducha

Kościół św. Ducha – wzniesiony w XIV wieku. Wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zakon szpitalników zwany Duchakami. Jest jednym z najstarszych obiektów instytucji dobroczynnych w Polsce.

Kościół św. Ducha

Synagoga

Synagoga – powstała w XVII / XVIII w. Sandomierska gmina żydowska należała w średniowieczu do największych i najważniejszych w Małopolsce. Obecnie archiwum miejskie.

Synagoga 

Ratusz

Ratusz – jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Ufundowany w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Na ścianie południowej ratusza znajduje się zegar słoneczny wykonany w technice sgraffito. W ratuszu mieści się oddział Muzeum Okręgowego.

Ratusz

Katedra

Katedra – wzniesiona w XIV w., gotycka, zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację rzeźbiarską we wnętrzu. Bazylika Katedralna wzniesiona została w miejscu pierwotniej romańskiej kolegiaty, która w 1818 roku otrzymała godność Katedry. Na ścianach naw widnieje zespół 16 obrazów, z których 12 tworzy cykl tzw. “Kalendarium”, natomiast cztery obrazy pod chórem przedstawiają sceny z historii Sandomierza.

Katedra

Dom Długosza

Dom Długosza – zbudowany w 1476 r. z fundacji słynnego historyka Jana Długosza. Jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych. Wewnątrz mieści bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Muzeum posiada bardzo cenne zbiory z zakresu malarstwa, rzeźby sakralnej, tkaniny, drobnej plastyki oraz elementów wystroju architektonicznego, jak również sztuki zdobniczej, ceramiki, kolekcji mebli, numizmatyki i archeologii.

Dom Długosza

Collegium Gostomianum

Collegium Gostomianum – wzniesione na początku XVII w. z fundacji Hieronima Gostomskiego, późnorenesansowe, zachowało pierwotny kształt architektoniczny i funkcję. Jest jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce.

Collegium Gostomianum

Zamek

Zamek – wzniesiony w XIV w., na miejscu dawnego grodu, później przebudowany. Jest w swojej obecnej postaci wyrazem przemian i nawarstwień historycznych – obecnie siedziba Muzeum Okręgowego. Dawniej zamek składał się z czterech skrzydeł. W 1656 roku został wysadzony w powietrze przez wycofujących się z miasta Szwedów. Ocalało jedynie skrzydło zachodnie. Na dziedzińcu zamkowym zachowała się stara studnia, a pod powierzchnią fundamenty kazimierzowskiego zamku.

Zamek

Kościół św. Jakuba

Kościół św. Jakuba – zbudowany w 1226r., późnoromański, zachował typowy układ przestrzenny budowli klasztornej. Jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Sandomierza, jednocześnie jest to jeden z pierwszych w Polsce kościołów wzniesionych z cegły, zaliczany do wąskiej grupy zabytków najwyższej klasy. Na uwagę zasługuje późnoromańska dekoracja ceramiczna elewacji, a zwłaszcza portal północny, zaliczany do najpiękniejszych portali ceramicznych w kraju

Kościół św. Jakuba

Kościół św. Pawła 

Kościół św. Pawła – powstał w XV / XVII w., posiada bogatą dekorację sztukatorską i barokowe wyposażenie we wnętrzu. Kościół ufundowany został w 1226 roku przez biskupa Iwona Odrowąża. Pierwotnie była to drewniana świątynia, na miejscu której w wieku XV wzniesiono obecną, gotycką budowlę.

Kościół św. Pawła